Foto Galeri WebTV

8 Ocak 2020 Çarşamba  10:48
Ocak 2020 İlk Meclisi Bugün Toplandı
Korkuteli Belediye Meclisi, Ocak 2020 Meclis toplantısı dün Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, başkanlığında toplandı. Toplantıda 12 gündem görüşülerek karar
 Paylaş
QR Kodu
 

Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, Ocak 2020 Meclis toplantısı dün Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, başkanlığında toplandı.

Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, bir önceki karar özetlerinin okunması ile başladı.

GÜNDEM (İ.ŞM-3631) İlgide kayıtlı dilekçe ve ekinde sunulan değişiklik dosyası ile İlçemiz Yukarı Karaman Mahallesi 138 ada 30 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan tarım ve hayvancılık tesisi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılmasına ilişkin, İmar Komisyonun 16/12/2019 tarih ve 38 sayılı raporu komisyondan geldiği şekli ile kabul edildi.

GÜNDEM (Y.İ.M-832) Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 11/11/2019 tarih ve E-4277003 sayılı yazısında; İlçemize bağlı (1-GARİPCE 2-BÜYÜKKÖY 3- ÇOMAKLI 4-AVDAN 5-AKYAR 6-NEBİLER 7-BOZOVA 8-MANAY 9-BEĞİŞ 10-KIZILCADAĞ 11-KARABAYIR 12-KARADİN 13-İMRAHOR 14-İMECİK) Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve 3402 Sayılı Kadastro Kanunu gereğince, 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-4. maddesi kapsamında kullanım ve güncelleme kadastro çalışması yapılacağı, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6'şar adet bilirkişinin seçilmesi hususunda; İsim Belirleme Komisyonun 18/12/2019 tarih ve 39 sayılı yazısı komisyondan geldiği şekli ile kabul edildi.

GÜNDEM (H.İ.M-1611) Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince kısmi zamanlı sözleşmeli çalıştırılan Avukatın sözleşme süresi 31.12.2019 tarih itibarıyla sona erecektir. Belediyemizin davalarının ve hukuki işlemlerin aksatılmaması amacıyla aylık fiyatının belirlenerek 2020 yılı için 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılması hususunda; Plan Bütçe Komisyonun 02/01/2020 tarih ve 1 sayılı raporu komisyonda bakul edilen 1.750 TL komisyondan geldiği şekli ile kabul edildi.

GÜNDEM (İ.K.M-457) Belediyemiz mevcut kadro cetveline göre boş bulunan; 8559 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Ekonomist, 8505 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Mimar, 8535 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Şehir Plancısı, 8500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Mühendis, 13500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Peyzaj Mimarı, 8750 Unvan kodlu T.H.S. 8. Derecedeki Tekniker, 8130 Unvan kodlu S.H.S. 8. Derecedeki Veteriner Hekim, 9880 Unvan kodlu G.İ.H.S. 7. Derecedeki Eğitmen, kadrolarında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonun 02/01/2020 tarih ve 2 sayılı raporu komisyondan geldiği şekli ile kabul edildi.

GÜNDEM (F.İ.M-903) Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere iş makinesi ve kamyon alımı için 2.500.000,00TL (iki buçuk milyon Türk Lirası) borçlanma yetkisi talebine ilişkin Plan Bütçe Komisyonun 02/01/2020 tarih ve 3 sayılı raporu, Saadet Partisinin RET oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM (Y.İ.M-893) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediyenin bir önceki Yıl Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere denetim komisyonu oluşturulması hususunda, Ak Parti’den Ogün Taş, MHP’den Süleyman Uğurlu, Saadet Partisinden Yüksek atmaca, CHP’den Hatice Demir, İyi Partiden Ayhan Tığrak kapalı oylama ile seçildiler.

GÜNDEM (Y.İ.M-2796) Belediye Meclisimizin 05/11/2019 tarih ve 95 sayılı Kararıyla İlçemiz Çiftçi Malları Koruma Meclisine asil üye olarak seçilen ilçemiz Mahalle Muhtarlarından Musa Tat, Mehmet Kocaoğlu, Taner Yaşa, Ali Küçüksolak ve Ramazan Yaylalı tarafından ortak imza ile istifa ettikleri belirtilmiştir. Koruma Meclisine yeniden 5 adet asil üye seçimi hususunda Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/01/2020 tarih ve 2796 sayılı yazısı İsim belirleme komisyonuna havale edildi.

GÜNDEM (Z.M-845) Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personele 2020 yılında verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesinde Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde sunulan K-Cetvelinde belirtilen aylık maktu fazla çalışma ücretinin göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi hususunda; Zabıta Müdürlüğü’nün 20/12/2019 tarih ve 845 sayılı yazısı Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.

GÜNDEM (İ.Ş.M-7) İlçemiz Uzunoluk Mahallesi 803 ada 3, 4 ve 5 nolu parselleri kapsayan öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında(N24D-19-B-3-C) belirtildiği üzere ''Ayrık Nizam 3 kat konut alanı ve TAKS=0,25 ve KAKS=0,75 '' şekliyle uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02/01/2020 tarih ve 7 sayılı yazısının görüşülmesi.

GÜNDEM (İ.Ş.M-13) Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kiremitli Mahallesi 239 ada 3 parselin ile 168 ada 1 ve 21 parsellerin bir kısmına ve bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 09.08.2019 tarih ve 470 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup bu nazım planı ile uyumlu hale getirilebilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında(N24D-19-C-2-C) belirtildiği şekliyle ''İdari Tesis Alanı'','Karakol'' olarak uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/01/2020 tarih ve 13 sayılı yazısı İmar Komisyonuna havale edildi.

GÜNDEM (İ.Ş.M-17) Antalya ili Korkuteli ilçesi Yenimahalle 1053 ada 1 parselin güneydoğusunda kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 09.08.2019 tarih ve 470 sayılı kararı ile onaylanmış olup bu nazım planı ile uyumlu hale getirilebilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında(N24D-20-D-1-C) belirtildiği şekliyle ''Kentsel Sosyal Altyapı Alanları'' ''Kapalı Spor Tesisleri Alanı'' olarak uygulama imar planı değişikliğine ilişkin: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/01/2020 tarih ve 17 sayılı yazısı İmar Komisyonuna havale edildi.

 
 

 

 

 

Jandarma’dan “Huzur Güven” Uygulaması
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim komutanlığı ekipleri, ilç...
20.03.2020 (0)
Korkuteli Belediyesi CORONA Virüsüne Karşı Önlemle
Tüm dünyada etkisini gösteren ve geçtiğimiz haftadan itibaren ülkemizde de görül...
20.03.2020 (0)
‘Koronavirüs’ Tedbirleri Kapsamında Su Kesilmeyece
Antalya Büyükşehir Belediyesi Koranavirus (Covid_19) kapsamında , koronavirüs sa...
20.03.2020 (0)
Cuma Günü Ve Kandil Gecesi Camiler Kapalı Tutulaca
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamı...
20.03.2020 (0)
Sancaktar, 14 Mart Tıp Bayramı’nı Kutladı
Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, yayınladığı bir mesajla bütün s...
16.03.2020 (0)
Sancaktar’a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor
Geçtiğimiz günlerde 7’inci olağan kongrede başkan seçilen Ak Parti İlçe Başkanı ...
13.03.2020 (0)
Ak Gençlik, Kütüphaneye Kitap Yardımında Bulundu
Ak Parti Korkuteli İlçe Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birimi ve Yönetim Kurulu üye...
12.03.2020 (0)
MHP, Mahalle Temsilcileri İle Toplantı Yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi Korkuteli İlçe teşkilatı, aylık olağan mahalle temsil...
12.03.2020 (0)
Uysal’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Açıklaması
Saadet Partisi Korkuteli Kadın Kolları Başkanı Yadigâr Uysal Yavuz; 8 Mart Dünya...
10.03.2020 (0)
MHP Kadın Kolları Karanfil Dağıttı
Milliyetçi Hareket Partisi Korkuteli ilçe Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya ...
10.03.2020 (0)