Foto Galeri WebTV

4 Aralık 2019 Çarşamba  10:46
Meclisi Toplandı
Korkuteli Belediye Meclisi, Aralık ayı 2019 Olağan Meclis toplantısı Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, başkanlığında toplandı. Toplantıda 3 Aralık Engellil
 Paylaş
QR Kodu
 

ADEM DURMAZ

Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20’inci maddesi gereğince, Aralık ayı Olağan Meclis toplantısı dün Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek başkanlığında toplandı. Toplantıya 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla Başkan Ömer İşlek Engelli Zühre Çelik ile birlikte meclisi açtı.

Gündem, Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, bir önceki karar özetlerinin okunmasının ardından gurup sözcüleri dilek ve temennilerde bulundular.

Ardından gündeme geçildi.

Gündem (Y.İ.M-832) Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 11/11/2019 tarih ve E-4277003 sayılı yazısında; İlçemize bağlı (1-GARİPCE 2-BÜYÜKKÖY 3- ÇOMAKLI 4-AVDAN 5-AKYAR 6-NEBİLER 7-BOZOVA 8-MANAY 9-BEĞİŞ 10-KIZILCADAĞ 11-KARABAYIR 12-KARADİN 13-İMRAHOR 14-İMECİK) Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve 3402 Sayılı Kadastro Kanunu gereğince, 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-4. maddesi kapsamında kullanım ve güncelleme kadastro çalışması yapılacağı, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6'şar adet bilirkişinin seçilmesi hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19/11/2019 tarih ve 832 sayılı yazısı komisyona havale edildi.

GÜNDEM (İ.ŞM-3424) Antalya İl’i Korkuteli İlçesi  Taşkesiği Mahallesi 1935 parsel ve tescil harici alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı (güneş enerji santrali amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi hususunda) İmar Komisyonumuzun 21/11/2019 tarih ve 37  sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi.

GÜNDEM (H.İ.M-1611) Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince kısmi zamanlı sözleşmeli çalıştırılan Avukatın sözleşme süresi 31.12.2019 tarih itibarıyla sona erecektir. Belediyemizin davalarının ve hukuki işlemlerin aksatılmaması amacıyla aylık fiyatının belirlenerek 2020 yılı için 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılması hususunda; Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 05/11/2019 tarih ve E-1611 sayılı yazısı ilgili komisyona havale edildi.

GÜNDEM (E.İ.M-340) İlçemiz Çomaklı Mahallesi 401 ada 2 parselin (1684.44 m2) sahibi 29653054048 T.C. kimlik numaralı İsmail KASAP aşağıdaki şartlar kapsamında taşınmazını 19.11.2019 tarih ve 4770 sayılı dilekçesinde belirttiği üzere şartlı olarak Belediyemize bağışlamak istemektedir, ''5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (g) bendinde şartlı bağışları kabul etmek.'' Belediye Meclisinin görevidir denildiğinden konunun meclisçe değerlendirilip karara bağlanması hususunda; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19/11/2019 tarih ve E-340 sayılı oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM (İ.K.M-465) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğine göre  (C-8) grubunda 219 memur, 109 sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir. Mevcut kadro cetveline göre bu güne kadar 217 adet memur kadrosu Belediye Meclisine ihdas edilmiş olup ihdas edilen memur kadroların 51 adeti dolu 166 adedi boştur.Belediyemizde serbest kadro olarak boş bulunan (I) Sayılı Memur Kadro İhdası cetveli ekte sunulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ile Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği gereği Belediye Meclis tarafından ekte belirtilen serbest kadroların ihdası yapılması hususunda; İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 28/11/2019 tarih ve 465 sayılı yazısı, 

 

Gündem (İ.K.M-466) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğine göre  (C-8) grubunda 219 memur, 109 sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir. Mevcut kadro cetveline göre bu güne kadar 217 adet memur kadrosu Belediye Meclisine ihdas edilmiş olup ihdas edilen memur kadroların 51 adeti dolu 166 adedi boştur.Belediyemizde bulunan 18 adet kadro için (II) sayılı Memur Boş Kadro değişiklik cetveli ile 18 adet kadro için (I) sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli ekte sunulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ile Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği gereği Belediye Meclis tarafından iptal ve ihdasının yapılması hususunda; İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 28/11/2019 tarih ve 466 sayılı yazısı ile,

Gündem (İ.K.M-467) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenen Norm Kadro Standardı Cetvellerinin (C8) grubunda 219 Adet Memur, 109 Adet Sürekli İşçi Kadrosu tahsis edilmiştir.Korkuteli Belediye Meclisi tarafından Norm Kadro cetvellerine göre 217 Adet Memur Kadrosu İhdas edişmiş olup 51 adeti dolu, 166 adeti boştur.Belediyemiz mevcut kadro cetveline göre boş bulunan;  8505 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Mimar,  8500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Mühendis,  9880 Unvan kodlu T.H.S. 7. Derecedeki Eğitmen,kadrolarında  04.12.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel  çalıştırılması ve  ücretlerinin belirlenmesi hususunda; İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 28/11/2019 tarih ve 467 sayılı yazısı Pazartesi gerçekleşecek olan  devam meclisinde görüşülmesi için komisyona havale edildi. 

Gündem (İ.K.M-457) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenen Norm Kadro Standardı Cetvellerinin (C8) grubunda 219 Adet Memur, 109 Adet Sürekli İşçi Kadrosu tahsis edilmiştir. Korkuteli Belediye Meclisi tarafından Norm Kadro cetvellerine göre 219 Adet Memur Kadrosu İhdas edilmiş olup 51 adeti dolu, 168 adeti boştur.Belediyemiz mevcut kadro cetveline göre boş bulunan; 8559 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Ekonomist, 8505 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Mimar, 8535 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Şehir Plancısı, 8500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Mühendis, 13500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Peyzaj Mimarı, 8750 Unvan kodlu T.H.S. 8. Derecedeki Tekniker, 8130 Unvan kodlu S.H.S. 8. Derecedeki Veteriner Hekim, 9880 Unvan kodlu G.İ.H.S. 7. Derecedeki Eğitmen,kadrolarında  01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel  çalıştırılması ve  ücretlerinin belirlenmesi hususunda; İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 28/11/2019 tarih ve 457 sayılı yazısı ilgili komisyona havale edildi.

Gündem (E.İ.M-348) Belediyemiz, Kadastro paftalarında Korkuteli Çayı olarak tescillenen, Korkuteli merkezinden geçen derenin (Kuzey; x1 515012.08 - y1 4105374.63, x2 515022.83 - y2 4105367.88) Korkuteli Barajından başlayarak (Güney; x1 520800.08 - y1 4102290.05, x2 520782.99 - y2 4102285.68) İmrahor Mahallesinde Kargalık Deresine bağlandığı noktaya kadar olan koordinatlardaki alanda Korkuteli kanal çevre düzenleme projesi kapsamında yer devri alacaktır. Korkuteli Kanalının DSİ'den devir alınması için yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Ömer Niyazi İŞLEK'e yetki verilmesi hususunda; Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 28/11/2019 tarih ve 348 Sayılı talebine Saadet Partisi ve İYİ Parti RET oyuna karşı, Oy çokluğu ile Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek’e yetki verildi.

Gündem (İ.Şm-3631) İlgide kayıtlı dilekçe ve ekinde sunulan değişiklik dosyası ile İlçemiz Yukarı Karaman Mahallesi 138 ada 30 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan tarım ve hayvancılık tesisi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılmasına ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/11/2019 tarih ve 3631 sayı numaralı yazısı Komisyona havale edildi.

 Gündem (F.İ.M-903) Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere iş makinesi ve kamyon alımı için 2.500.000,00 ₺ (ikibuçukmilyontürklirası) borçlanma yetkisi talebine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.11.2019 tarih ve 903 sayı numaralı yazısı komisyona havale edildi.

 

 

 
 

 

 

 

Ağustos 2020 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu
Ağustos 2020 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu ...
4.08.2020 (0)
Mermer İhtisas Müteşebbis Heyeti Toplandı
Mermer İhtisas Müteşebbis Heyeti Toplandı ...
4.08.2020 (0)
ULUCAK MAHALLESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SELE
Korkuteli’ne bağlı Ulucak mahallesinde öğle saatlerinde yağmur yağışı oldu. Yağı...
4.08.2020 (0)
ORMANDA LÜKS ARAÇ CAYIR CAYIR YANDI
Korkuteli ilçesinde Baraj üstünde lüks bir araç ormanın içinde cayır cayır yandı...
4.08.2020 (0)
TINKAZ’DAN CEVAP
İyi Parti Korkuteli İlçe Başkanı Cemal Tınkaz, İyi Partili Mehmet Taş’a yazılı o...
4.08.2020 (0)
“Korkuteli Huzurlu Bir Bayram Geçirdi”
Korkuteli’nde alınan güvenlik tedbirleri sayesinde vatandaşlar Kurban bayramını ...
4.08.2020 (0)
NUR PASTANELERİ DENİZLİ'DE 5’İNCİ ŞUBESİNİ AÇTI
Antalya’nın pastanecilik sektörüne en hâkim markalarından biri olan Nur Pastanel...
4.08.2020 (0)
ÜLKÜCÜLERİN İYİ PARTİDE YERİ YOK
İYİ Parti’nin Korkuteli’nde ki güçlü isimlerinden olan Mehmet Taş ve ekibi ilçe ...
4.08.2020 (0)
NUR PASTANELERİ DENİZLİ'DE 4'ÜNCÜ ŞUBESİNİ AÇTI...
NUR PASTANELERİ DENİZLİ'DE 4'ÜNCÜ ŞUBESİNİ AÇTI......
30.07.2020 (0)
NUR PASTANELERİ DENİZLİ'DE 4'ÜNCÜ ŞUBESİNİ AÇTI...
NUR PASTANELERİ DENİZLİ'DE 4'ÜNCÜ ŞUBESİNİ AÇTI......
30.07.2020 (0)